wtorek, 18 października 2016

Dzień Edukacji Narodowej 2016

Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka 2016

                                                                                           

Sprawozdanie II semestr 2015/2016

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 36                       w Bydgoszczy w II semestrze roku szkolnego 2015/2016W bieżącym semestrze SU pracował zgodnie z planem pracy. Wykonał następujące zadania:
LUTY

Organizacja nocki detektywistycznej.

Poczta walentynkowa.

Informator samorządowy – bezpieczne ferie.


MARZEC

Święto Wiosny –  turniej klas, przebieranki.

Dzień Kolorowej Skarpetki – udział w kampanii edukacyjno – informacyjnej na rzecz osób           z Zespołem Downa.

Poczta świąteczna.


KWIECIEŃ

Gazetka dotycząca twórczości Henryka Sienkiewicza.

Dyskoteka wiosenna.

Światowy Dzień Zdrowia – gazetka. 

MAJ

Konstytucja 3 Maja – gazetka okolicznościowa.

Przygotowanie planu Dnia Dziecka. Współorganizacja imprezy wraz z rodzicami.CZERWIEC

Współorganizacja  Dnia Dziecka: familiada, zawody sportowe, cukierenka.

Współorganizacja wycieczki biblioteczno – samorządowej do Ostromecka.

Dyskoteka szkolna.


Samorząd uczniowski przeprowadził apele porządkowe oraz spotykał się na trzech zebraniach, na których omawiano sprawy bieżące.

Uczniowie mogą bezpośrednio wpływać na pracę samorządu, przekazując swoje pomysły            i uwagi przez skrzynkę samorządową – Pomysłojadka.
Członkowie samorządu przygotowywali gazetki tematyczne oraz angażowali społeczność szkoły do uczestnictwa w organizowanych akcjach.


Samorząd uczniowski korzysta ze środków finansowych zebranych podczas szkolnych dyskotek oraz przekazanych przez radę rodziców. Są one wpisywane do księgi przychodów i rozchodów SU.
Ze środków tych zakupiono materiał papierniczy i nagrody w konkursach.

Opiekun samorządu


środa, 24 lutego 2016

Nocka Detektywistyczna

19 lutego 2016r. odbyła się "Nocka detektywistyczna". Była to forma nagrody dla uczniów naszej szkoły, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce na I semestr.